Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuen tarjoamme kanssaihmisille mahdollisuuden tuntea olonsa henkisesti ja fyysisesti turvalliseksi.

Taustaa: Olemme jokainen aikamme tuotteita ja todennäköisesti kasvaneet tietynlaisin stereotypioin kyllästettyyn maailmankuvaan. Huomioivan puhetavan ja uuden sanaston oppiminen voi viedä aikaa ja se vaatii tietoista harjoitusta. Siksi omia oletuksiaan onkin tarpeen tunnistaa, kyseenalaistaa ja opetella muuttamaan.

Esimerkkinä sukupuoli: On tarpeetonta tehdä ja sanallistaa omia oletuksia samaan tapahtumaan osallistuvien sukupuolesta tai tapahtumajärjestäjänä rajata osallistujaryhmää ilman syytä tiettyyn sukupuoleen. Sama koskee aiheita - esimerkiksi kuukautiskierrosta puhuttaessa on tarpeetonta määritellä sukupuolia, joita asia koskee. 

Uuden oppiminen ei ole aina helppoa, ei egollemme eikä käytännössä, mutta se on tärkeää yksilötason työtä yhdenvertaisemman maailman edistämiseksi. Vaikka olisi vaikeaa olla tekemättä mielessään oletuksia muista, omia oletuksia ei ole tarpeen tuoda esiin.

Tutustuthan ystävällisesti näihin ohjeisiin ja huomioit ne sekä tapahtumajärjestäjänä että asiakkaana. Näin luomme yhdessä tasa-arvoisempaa maailmaa ja kohtaamisen kulttuuria.

Turvallisemman tilan periaatteet yritykseni tilassa, palveluissa ja tapahtumissa

  • Tiedosta tekemäsi oletukset ja vältä niiden sanoittamista.  Vältä tekemästä äläkä ainakaan tuo esiin oletuksiasi esimerkiksi kenenkään kansallisuuteen, etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosioekonomiseen taustaan, toimintakykyyn tai terveyteen liittyen. 

  • Älä pilkkaa tai halvenna yksittäisiä ihmisiä tai mitään ihmisryhmää. Pidättäydy huolimattomasta ulkonäön kommentoimisesta. Älä käytä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, kansallisuuteen tai vammaan liittyviä syrjiviä termejä.

  • Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa, osallistumisoikeutta sekä itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Älä kysy henkilökohtaisia asioita kuten sukupuolta, taustaa tai perhesuhteita henkilöltä, jota et tunne hyvin. Huomioi muut osallistujat puheenvuorosi sisällössä ja pituudessa. Kuuntele ja anna jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus osallistua keskusteluun. Huomaa myös pyytää itsellesi niin fyysistä kuin sanallista tilaa tarvittaessa.

  • Kuuntele ja opi. Voit suhtautua jokaiseen kohtaamiseen ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta. Ollaan lempeitä toisillemme ja huomautetaan epäasiallisesta käytöksestä rakentavasti. Kerro tarvittaessa tilan haltijalle epäasiallisesta käytöksestä, jotta hän voi puuttua asiaan.

  • Jos loukkaat tahallisesti tai tahattomasti muita, pyydä anteeksi ja muuta toimintaasi jatkossa.